Mỳh tên là Tuyết Nhi >< 
Nick name là Ni :D
Mỳh chũ yếu tạo njk là đễ vote w comment thôu àk >< chớ mý chỵn mún post lên thỳ kó hếc r >< bùn gê
Mứi tạo nên trog njk chã kó bn >< chài ơi...~>______<~ mà mỳh lại hỗg bk kếc bn chỗ nào ><
Njk chat kũa mỳh là : maybe_iloveyou2512[kó jề mọi ng add njk chơi nh0a & làm qen nữa :D]

Chúx mọi ng đọx truyện or post chỵn zui zẻ :D ^.<~
  • Location:
    Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Vietnam
  • Joined:
    4 years ago


Story Reading List

Story Reading List

Story Reading List