The silence isn't so bad, till I look at my hands and feel sad.
Because the spaces between my fingers are right where yours fit perfectly.
  • Sô Nhau Song Dê
  • JoinedJuly 31, 2013Stories by Tê Mặt Đơ
[BHTT][Edit][Giới giải trí] Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh - Mị Cốt by Yumi_KJ
[BHTT][Edit][Giới giải trí] Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh - Mị Cốt #1 in Humor
Tên truyện: Nữ Thần Đụng Phải Nữ Thần Kinh - 女神撞上女神经 Tác giả: Mị Cốt - 魅骨 Thể loại: Hoan hỉ oan gia, giới giải trí, ngọt văn, 1x1, HE Tình trạng RAW: Hoàn 126 chương + ngoại truyện Tình trạng edit: 2 ngày/ chương ...
[BHTT][Edit] Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng - Yêu Có Xa Lắm Không by Yumi_KJ
[BHTT][Edit] Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng - Yêu Có Xa Lắm Không #78 in General Fiction
Tên truyện: Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng - 红玫瑰和白玫瑰 Tác giả: Yêu Có Xa Lắm Không (Ái Hữu Đa Viễn) - 爱有多远 Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, oan gia, thanh thủy văn, ngọt văn, 1x1, HE Tình trạng RAW: Hoàn 121 c...
[BHTT - Edit][Đoản văn] Không Có Kết Quả - Nê Đản Hoàng by Yumi_KJ
[BHTT - Edit][Đoản văn] Không Có Kết Quả - Nê Đản Hoàng Short Story
Tên truyện: Không có kết quả Tác giả: Nê Đản Hoàng Editor: Yuu(Tê) Thể loại: Đoản văn, thanh xuân vườn trường, tình yêu duy nhất, SE Chút chuyện xưa khá thực tế, tám mươi phần trăm là từ kinh nghiệm thực tế. Bạn c...
1 Reading List