Không nói cười, không nước mắt, thậm chí không một ánh nhìn. Chỉ có những tiếng hít thở chập trùng phả vào không khí, cho nhau biết rằng trái tim đang dội lại những nhịp đập tái tê...
  • Location:
    Yulsic's heaven
  • Joined:
    Jun 20, 2010 01:27PM

YulsicYoong YulsicYoong Aug 03, 2013 02:50PM
@kasa12345 gì vậy? :))))
View all conversations

Featured work.

[SNSD] Nếu Em Không Phải Là....[Chap11-15], Yulsic

Social data: 2.7K reads. 4 votes. 10 comments.

Description:Read

Other Works by YulsicYoong.

Story Reading List