• Yên Bái
  • JoinedNovember 16, 2015
Stories by TP
[TWICE][Oneshot](NaYu) I Like You by Younggggggg
[TWICE][Oneshot](NaYu) I Like You
Tôi yêu chị hơn cả bản thân mình. Đừng rời xa tôi có được không?