Truyện mình đọc chắc chắn có cmt của mình. Truyện không có cmt của mình, mình chưa đọc! Mắc bệnh GHÉT NAM PHỤ trừ Sở Hình Thiên của Thú phi:)))))) lí do có lẽ do khi mới lạc lối vô đây đọc phải bộ Vợ cũ bị câm...  =(((((
  • JoinedJuly 11, 2016
6 Reading Lists