Ya-gurl-T

this message may be offensive
Lml how you gone say I'm your bae.. And I've been bae.. But you got a girl? Lml got me fucked up. 

BmsAd3

Hi! How are you? Please read my story '5 clues to save me' and vote for it. I hope you are well.

nievesherrera

Hola ¿cómo estás? Si eres lector y quieres conocer historias nuevas y ayudar a escritores principiantes, te tengo el lugar perfecto y si eres escritor y quieres dar a conocer tú historia mediante una recomendación, también te tengo el lugar perfecto, dirígete a mi Instagram, estoy como @nievesnherrera y encontrarás de todo un poco.

Biends

❢❢❢ Chào cậu, thật xin lỗi đã làm phiền khi đây chỉ là dòng PR từ Lady Team chúng tớ muốn gửi đến cậu. Với mong muốn đi vào hoạt động chính thức và tiến hành đưa Lady Team đến một tầm cao mới - chúng tớ cần cậu, con người tài năng. Có lẽ sẽ khiến req của cậu thêm 1 chỗ phiền, tập thể Lady Team thành thật xin lỗi thêm 1 lần nữa.
          Rất mong cậu có thể tìm đến với chúng tớ như chúng tớ đang tìm đến cậu. Thân Ái ❢❢❢

Ya-gurl-T

this message may be offensive
Lml how you gone say I'm your bae.. And I've been bae.. But you got a girl? Lml got me fucked up.