Bonjour! I'm Emerald and welcome to my page! Whatever you find here, I hope you enjoy!

ШΩRҜS:
† EreRi/Riren Oneshot Book.

DRΔҒTS:
† Witchcraft : EreRi/Riren.
† Blood and Love <> Ticci Toby X Reader.
† Love Me? | Natsu X Reader.
† EreRi/Riren Oneshot Book.
† Sins of A Solider || Levi Ackerman X Reader.
† Another Age - EreRi/Riren.
† "ƒɾíҽղժ օɾ ƒօҽ?" ~ EreRi/Riren.


"Եհҽ ʍҽʍօɾվ օƒ ɑ Ƙíղցժօʍ ѵɑղíՏհҽժ, ҍմԵ
íԵՏ Ӏҽղցҽղժ Տմɾѵíѵҽժ օղ Եհҽ աíղժ'Տ ҍɾҽɑԵհ."

"ՏօʍҽԵíʍҽՏ íԵ'Տ ղօԵ Եհҽ
ӀíցհԵ ɑհҽɑժ ԵհɑԵ ցմíժҽՏ մՏ.
ҍմԵ Եհҽ
ժɑɾƘղҽՏՏ ԵհɑԵ ԹմՏհҽՏ."
  • Britannia, Liones.
  • JoinedSeptember 3, 2016


Last Message
WritingXReality WritingXReality Jul 08, 2018 07:55PM
Any Attack on Titan fans? Do you like EreRi or Riren? Even if not, please go check out my girlfriend's page, and story if you're interested, it'd be greatly appreciated!https://my.w.tt/dciJm6kpoO...
View all Conversations

Stories by •°•һєıċһȏȗ•°•
EreRi/Riren Oneshot Book. by WritingXReality
EreRi/Riren Oneshot Book.
Requests are open.~ Various one shots of EreRi (Eren X Levi) or Riren (Levi X Eren). Please no hate, this boo...
Demons » Meliodas X Reader. by WritingXReality
Demons » Meliodas X Reader.
Being trapped for ten years isn't exactly very pleasant for anyone. When she finally breaks out, what will sh...
ranking #2 in ban See all rankings
Cresent Moon (Sans X Werewolf! Reader) by WritingXReality
Cresent Moon (Sans X Werewolf! Rea...
"If you think of the dark, as a black park, and the moon as a bounced ball, then there's nothing to be f...
ranking #298 in undertale See all rankings
1 Reading List