Ang mga nailimbag na kuwento ay maaaring istorya mula sa aking pansariling karanasan o nabuo mula sa aking pag-iisip. Enjoy! :)

Twitter Account: http://twitter.com/ahhhwenzzz
  • Location:
    Makati
  • Joined:
    4 years ago


Featured work.

Yeobo, Mahal Kita

Social data: 234 reads. 0 votes. 0 comments.

Description:Read

Other Works by WenzELagbo.

Story Reading List