Tên : Đ.L.Anh
Cung : Xử Nữ ( Thất Nữ )
Giỏi môn : Ko bít :P
Dở môn : Ko bít lun :P
Thích Xử-Kết bởi 1 lý do rất chi là nhảm , ghét Xử-Yết cũng bởi 1 lý do rất chi là nhảm .
  • Biết làm gì , có qua nhà tui không mà hỏi??
  • JoinedJanuary 10, 2018Story by Tiểu Miêu ngốc ( Neko )
(12 chòm sao) LIVE OR DIE?? by Virgo_288
(12 chòm sao) LIVE OR DIE??
vô đọc rồi biết . Nhân vật chính là bộ 3 Xử , Bảo , Ngư . Tuy nhiên , ta hứa rằng ''sõe'' chia đất diễn đầy...
3 Reading Lists