Mô típ "Em gái mưa..."


Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu....


*********************************************
Đang Edit:

+ [BHTT][Edit][Trường Thiên] 《Nhất Thế Khuynh Sầu》[Cổ Đại]


Đã Hoàn:

+ [Cổ Đại]
[BHTT][Edit-Hoàn][Trường Thiên] 《Bích Hải Quang》
  • JoinedJanuary 15, 2014


Stories by Viễn Phương
[BHTT][Edit][Trường Thiên] 《 Nhất Thế Khuynh Sầu 》 by Vien_Phuong
[BHTT][Edit][Trường Thiên] 《 Nhất...
Tác Phẩm: Nhất Thế Khuynh Sầu. Tác Giả: Trầm Mộ Trạch. * Xin vui lòng không thay đổi tên nhân vật thành thần...
ranking #20 in novel See all rankings
[BHTT][Edit-Hoàn][Trường Thiên] 《 Bích Hải Quang 》 by Vien_Phuong
[BHTT][Edit-Hoàn][Trường Thiên] 《...
Tác Phẩm: [Minh - Bích Ba Điều] - Bích Hải Quang [明•碧波調] 碧海觥 Tác Giả: Lưu Diên Trường Ngưng - 流鸢长凝 * Xin vui...
ranking #15 in gxg See all rankings
[BHTT][Edit-Hoàn] 《 Tổng Hợp Đoản Văn 》 by Vien_Phuong
[BHTT][Edit-Hoàn] 《 Tổng Hợp Đoản...
GL, Đoản Văn
ranking #835 in bhtt See all rankings