му иαмє ιѕ αиgєℓι¢α ѕ¢нуυℓαя...


ᖴOᒪᒪOᗯ ᖴOᖇ ᖴOᒪᒪOᗯ <3


Ⓘ ⓉⓇⓎ ⓉⓄ ⓊⓅⒹⒶⓉⒺ ⒶⓈ ⒻⒶⓈⓉ ⒶⓈ ⓅⓄⓈⓈⒾⒷⓁⒺ


ṅȏẇ яѧṅԀȏṃ ṭһıṅɢṡ ѧɞȏȗṭ ṃє


I̥ͦ'm̥ͦ ḁͦ s̥ͦi̥ͦn̥ͦg̥ͦl̥ͦe̥ͦ P̥ͦr̥ͦi̥ͦn̥ͦg̥ͦl̥ͦe̥ͦs̥ͦ s̥ͦo̥ͦ h̥ͦm̥ͦu̥ͦ୧( ⁼̴̶̤̀ω⁼̴̶̤́ )૭

J̥ͦk̥ͦ!


b̾i̾t̾c̾h̾ i̾'m̾ b̾i̾s̾e̾x̾u̾a̾l̾ (・ิω・ิ)


Iི lིoིvིeི Hིaིmིiིlིtིoིnི, Hིeིaིtིhིeིrིsི, Bིlིaིcིkི Bིuིtིlིeིrི,

Sིaིlིlིyི Fིaིcིeི aིnིdི Dིeིaིrི Eིvིaིnི Hིaིnིsིeིnི


Iིྀmིྀ 13 (Iིྀ'mིྀ aིྀ sིྀmིྀoིྀlིྀ bིྀeིྀaིྀnིྀ) (σ՞ਊ՞)σ

ṃʏ ғѧṿȏяıṭє ṡһıƿṡ ѧяє, ʟѧṃṡ, ṃȗʟʟєṭṭє,

ṃєɢɢʏ, ṡєɞѧċıєʟ, ѧṅԀ ṡѧяяʏ!ʕ•̀ω•́ʔ✧
  • The wedding of Lams
  • JoinedAugust 15, 2017


Last Message
UnicornQueenXoXoX UnicornQueenXoXoX Jul 13, 2018 06:25PM
OMG OMG I JUST GOT MY NOSE PIERCED!!!
View all Conversations

Stories by ♥️Lams♥️
YouTubers{} ♥️Lams♥️ by UnicornQueenXoXoX
YouTubers{} ♥️Lams♥️
John is a gamer/ animation maker This combination was odd but that's what made him so unique! Channel name: J...
InterWebs{}♥️Lams♥️ by UnicornQueenXoXoX
InterWebs{}♥️Lams♥️
"It all started with the internet...." ⚠️ Warnings⚠️ -smut -depression -thoughts of suicide -a...
ranking #765 in john See all rankings
Lams Oneshots by UnicornQueenXoXoX
Lams Oneshots
Just a bunch of one shots ⚠️WARNINGS⚠️ -Smut -abuse -cheating -depression -mentions of suicide -cutting ~...
ranking #304 in herculesmulligan See all rankings
5 Reading Lists