Mình là Tjhjn .... không có gì đáng nói ........... truyện mình tự convert ở phần "Hàng trong nhà" ấy !!!


Có ai biết bộ truyện tranh này không???
Giấc mơ thần thoại / Dreaming Legend / 奇夢神話 / Qi meng shen hua - Zhang Jing-Mei / 張靜美
Ngày xưa có bộ này mà chuyển nhà mất xừ nó ròi, với lại cũng đọc dở dang ............ một thời thơ ấu =.=
  • Hòa Dinh, Ha Nam Ninh, Vietnam
  • JoinedSeptember 25, 2012
12 Reading Lists