"ᏞᏆᏚᎢᎬN ᎢᎾ YᎾᏌᎡ ᎷᏌᏚᏆᏟ ᏔᎪY ᎢᎾᎾ ᏞᎾᏌᎠ, ᏴᎬ ᎪᏚ ᏟᎡᎪᏃY ᎪNᎠ ᎪᏚ 'ᎠᏆFFᎬᎡᎬNᎢ' ᎪᏚ YᎾᏌ ᏔᎪNᎢ ᎢᎾ ᏴᎬ ᎪNᎠ ᎪᏞᏔᎪYᏚ ᎡᎬᎷᎬᎷᏴᎬᎡ YᎾᏌ'ᎡᎬ NᎾᎢ ᎪᏞᎾNᎬ" -ᎪNᎠY ᏴᏆᎬᎡᏚᎪᏟK 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

~вαѕíc~
̶R̶o̶c̶k̶e̶r̶
F̶a̶n̶g̶i̶r̶l̶
D̶a̶n̶c̶e̶r̶
S̶h̶o̶r̶t̶
A̶r̶i̶e̶s̶
C̶h̶o̶i̶r̶
C̶r̶a̶z̶y̶
B̶l̶o̶n̶d̶e̶
M̶a̶r̶v̶e̶l̶
B̶a̶t̶m̶a̶n̶
D̶o̶g̶s̶
C̶a̶t̶s̶
L̶e̶a̶t̶h̶e̶r̶
W̶i̶n̶t̶e̶r̶ S̶o̶l̶d̶i̶e̶r̶
T̶e̶a̶m̶ C̶a̶p̶
D̶i̶s̶n̶e̶y̶
  • Hell, well the highway to Hell
  • JoinedJune 4, 2016Stories by (=xェx=)
Random Pictures I Find In My Photos by TheChimeraWolf
Random Pictures I Find In My Photos
Look at the title idiot
ranking #805 in pixie See all rankings
Sherlock Scenarios by TheChimeraWolf
Sherlock Scenarios
Sherlock scenarios my friends and I come up with, if you have a suggestion or request, I give credit!
7 Reading Lists