𝐅𝐀𝐖𝐊 𝐌𝐈𝐊𝐈 𝐃𝐄𝐀𝐃𝐀𝐒𝐒

𝐢𝐭𝐬 𝗼𝐤𝐚𝐲 𝐢𝐟 𝐲𝗼𝐮 𝐝𝗼𝐧𝐭 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝗺𝐞
𝐧𝗼𝐭 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝗼𝐧𝐞 𝐡𝐚𝐬 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭 𝐓𝐚𝐬𝐭𝐞 ♕

𝐁𝐄𝐄𝐍 𝐝𝗼𝐢𝐧𝐠 𝐉𝐚𝐲𝐝𝐚𝐱𝐕𝗼𝐧 ✍︎︎

ᎽᎾᏢᏢᎪ ᡕᠵ᠊ᡃ່࡚ࠢ࠘ ⸝່ࠡࠣ᠊߯᠆ࠣ࠘ᡁࠣ࠘᠊᠊ࠢ࠘𐡏 ™
𝐻𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑡𝑖𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚 /̵͇̿̿/'̿̿¯̿̿¯̿̿ @𝐾𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑙𝑙𝑠𝑠𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡

𝐁 𝐈 𝐆 𝐓 𝐀 𝐘 ♫♪♫

𝐑𝐈𝐏 𝐕𝐎𝐍 ꨄ

𝐓𝐚𝐲𝐟𝐫𝗺𝐝𝐚𝗼2 𝐬𝐞𝐜𝗼𝐧𝐝 𝐚𝐜𝐜𝗼𝐮𝐧𝐭

𝐼 𝑚𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑙 𝑚𝑦 𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠.
  • 𝐭𝐡𝐫𝗼𝐰𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐫𝐮𝐢𝐭 𝐬𝐧𝐚𝐜𝐤𝐬 𝐚𝐭 𝐲𝐚𝐲𝐚 𝐡𝐞𝐚𝐝 シ
  • JoinedSeptember 22, 2020


Last Message
Tayfrmdao Tayfrmdao 21 hours ago
what’s y’all fav rapper / artist ?
View all Conversations

Stories by 𝐁 𝐈 𝐆 𝐓 𝐀 𝐘 ♕
𝐒𝐍𝐄𝐀𝐊𝐘 𝐋𝐈𝐍𝐊 | 𝐊𝐕 by Tayfrmdao
𝐒𝐍𝐄𝐀𝐊𝐘 𝐋𝐈𝐍𝐊 | 𝐊𝐕
"𝗴𝗶𝗿𝗹 𝗶 𝗰𝗮𝗻 𝗯𝗲 𝘆𝗼 𝘀𝗻𝗲𝗮𝗸𝘆 𝗹𝗶𝗻𝗸 "
𝐅𝐎𝐑𝐄𝐕𝐀 | 𝐊𝐕 by Tayfrmdao
𝐅𝐎𝐑𝐄𝐕𝐀 | 𝐊𝐕
"𝙡𝙚𝙩𝙨 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙨𝙖𝙮, 𝙩𝙝𝙚 𝙧𝙤𝙡𝙚𝙨 𝙖𝙧𝙚 𝙧𝙚𝙫𝙚𝙧𝙨𝙚𝙙 "
𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐀𝐆𝐄 | 𝐊𝐕 by Tayfrmdao
𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐀𝐆𝐄 | 𝐊𝐕
"𝙞𝙩 𝙖𝙡𝙡 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙩𝙚𝙙 𝟴 𝙮𝙚𝙖𝙧𝙨 𝙖𝙜𝙤 𝙬𝙝𝙚𝙣...."