‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎୨୧ 𝐈 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐊𝐈𝐌 𝐓𝐀𝐄𝐇𝐘𝐔𝐍𝐆 
‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎❑ ‎‏‏‎ʙᴇsᴛ ᴜɴɪᴛ? ✦ 𝗧𝗔𝗘𝗞𝗢𝗢𝗞 ‎‏‏‎
‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎‏‏⌗ 𝖳𝗈pkook ♡゙ 𝖵ottom
‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎ ‎‏‏‎❛ Juancock 𝗫 Taebooty
‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ⩉ T𝘢e with s𝘬irts
‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ‎‎⩉ 𝘒oo with c𝘶ff𝗌
‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ‎ ‎‎ ‎‏‏‎ ⩉ Jeon Taehyung ❜

When I ask for spoilers, give me the spoilers.

2nd account- @taeis4jeongguk
Instagram:: kimkingtaehyung_
  • throwing it back with TeTe🥺
  • JoinedJanuary 1, 2020Last Message

Stories by ╭──╯. . . 𝘬𝓲ꪀᧁ ꪜ 𐤀
Taekook Recommendations by TAEis4JUNGKOOK
Taekook Recommendations
🌹 Iғ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ ɴᴇᴡ ᴛᴏ ᴡᴀᴛᴛᴘᴀᴅ, ᴛʜᴇɴ ᴅᴏ ᴄʜᴇᴄᴋ ᴏᴜᴛ ᴀʟʟ ᴛʜᴇsᴇ ᴀsᴛᴏɴɪsʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ʙᴇᴡɪʟᴅᴇʀɪɴɢ ɴᴀʀʀᴀᴛɪᴠᴇ sᴛᴏʀɪᴇs. Hᴇʀᴇ...
ranking #13 in books See all rankings
LOOKING FOR A BOYFIE || 𐤀 by TAEis4JUNGKOOK
LOOKING FOR A BOYFIE || 𐤀
᥀───🍰ٜᩦ୭ 𝗝𝗝𝗞 𝖧𝖾𝗅𝗅𝗈 𝖻𝖺𝖻𝗒𝗀𝗂𝗋𝗅. 𝗞𝗧𝗛 𝗂'𝗅𝗅 𝖼𝖺𝗇𝖼𝖾𝗅 𝗒𝗈𝗎 𝖿𝗈𝗋 𝗆𝗂𝗌-𝗀𝖾𝗇𝖽𝖾𝗋...
ranking #5 in tete See all rankings
ᝰ༚ཾkth ༊ ꒰꒰𝗟𝗲𝘃𝗶𝘁𝗮𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴꒱꒱  by TAEis4JUNGKOOK
ᝰ༚ཾkth ༊ ꒰꒰𝗟𝗲𝘃𝗶𝘁𝗮𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴꒱...
🧸ʟ𝖔𝖔𝖓𝖊𝖞•ᴛ𝖆𝖊🧸 𝐈'𝐚𝐦 𝐬𝐨 𝐠𝐥𝐚𝐝 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐡𝐞𝐫𝐞!! ╰┈➤ ꒷‧₊˚꒰ ⑅ 𝕳𝖆𝖛𝖊 𝖆 𝖌�...
+6 more