អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្ររាល់ស្នាដៃរបស់ខ្ញុំ🦋🤩ស្រឡាញ់អ្នកអានពេញបេះដូង♥️😘
FB: JEON TAEHWA / Kim Taehwa
  • JoinedDecember 17, 2020
Story by TAEHWA
វង្វេងស្នេហ៍ក្មេងតូច(BL)💘 by TAEGUKHWA
វង្វេងស្នេហ៍ក្មេងតូច(BL)💘
ពីមនុស្សដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់គ្នា ប្រែក្លាយជាដង្ហើមស្នេហ៍ដែលខ្វះមិនបាន Jungkook(Top)& Taehyung(Bottom)
ranking #145 in cambodia See all rankings