0% sugar ; 100% ice.
  • JoinedAugust 27, 2016
Stories by Syubbin
《pwj ; ahs》 blooming day. by Syubbin
《pwj ; ahs》 blooming day.
Name: 《pwj ; ahs》 blooming day. Author: Syubbin. "Sẽ không bao giờ là đủ khi chỉ nhìn em từ xa, khoảnh k...
ranking #99 in chamseob See all rankings
《ksy ; ljh》 priceless present. by Syubbin
《ksy ; ljh》 priceless present.
Name: 《ksy ; ljh》priceless present. Author: Syubbin. "Bởi tôi không giỏi thể hiện và trái tim còn quá vụ...
ranking #83 in carat See all rankings
2 Reading Lists

17