Αράζ🥰
🦋15
🦋Μουσική και βιβλία
🦋3+ γλώσσες
🦋Δεν έχω ξεκινήσει να γράφω αλλά θα ξεκινήσω όταν έχω έμπνευση😸
🦋Τα dms μου είναι πάντα ανοιχτά για κανέναν που θέλει να γίνουμε φίλη ή έχει ανάγκη να μιλήσει με κάποιον💖😽
🇨🇾🇦🇲🇬🇷
📍🇨🇦
  • JoinedJune 16, 2018



7 Reading Lists