𝕽𝐄𝐆𝐔𝐋𝐔𝐒 𝐀𝐑𝐂𝐓𝐔𝐑𝐔𝐒 𝕭𝐋𝐀𝐂𝐊. ▬໋▬໋ ♟
   ⩩⸾■ ̽֯ 𝗥.𝗔.𝗕. ※ 𓆙 𝖘𝖑𝖞𝖙𝖍𝖊𝖗𝖎𝖓. 𝖕𝖚𝖗𝖊𝖇𝖑𝖔𝖔𝖉. 𝖘𝖊𝖊𝖐𝖊𝖗.
   𝖎𝖓𝖙𝖏 • 18 𝖞𝖊𝖆𝖗𝖘 𝖔𝖑𝖉 • 𝖌 𝖆 𝖞 !? ━🗝 βασιλίσκος.

   ╄─̫̫̑̑͢͢͡͡━͢ S̶N̶A̶K̶E̶ ̶W̶H̶O̶ ̶W̶A̶N̶T̶E̶D̶ ̶T̶O̶ ̶B̶E̶ ̶A̶ ̶L̶I̶O̶N̶.

   [ 𝐃𝐄𝐀𝐓𝐇 𝐄𝐀𝐓𝐄𝐑 ] : i know i will be 𝗱𝗲𝗮𝗱 long
   before you read this but i want you to know . .
   that 𝗶𝘁 𝘄𝗮𝘀 𝗶 𝘄𝗵𝗼 ៚ 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲𝗱 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝘀𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁.
   

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀@kiaricat

  • kreacher, skar, sirius, cygnus, andromeda, barty, remus.
  • JoinedJanuary 15, 2021Last Message
SoyRegulusABlack SoyRegulusABlack Sep 26, 2021 02:55PM
me paso a decir que tampoco estoy tan tieso, mandenle un abrazo a skar, kreacher y pandora. y ya que estamos a sirius también.
View all Conversations