⠀ᝐ⠀𝐏𝐈𝐄𝐑𝐑𝐄 𝐋𝐄𝐌𝐎𝐘𝐍𝐄 ⠀'争, 🪐 𝟷𝟿𝟽𝟶 𓂅
⠀𝐵𝐸𝐴𝑈𝑋𝐵𝐴𝑇𝑂𝑁𝑆◗ ꔛ ꫶ᖾᥱᥲɾ ຕᥱ toᥒɩɠᖾt   ᨏ
⠀⠀𝆺𝅥 𝆭 midnight⠀⠀ᥴ⠀ɩ⠀t⠀ყ ּ໋ㅤ᭡𝆬 ◌ׅ
  • JoinedJune 12, 2021