About

  • Joined:
    a year ago

Reading Lists

Junnie book
2 stories

2 Published Works

Featured work.

[D.O.D FIC] TRY TO LOVE

Social data: 4.7K reads. 1 votes. 0 comments.

Description: Đây là thể loại fanfic, mình là dân rất nghiện bjd doll, nhất là DOD!!! Truyện kể về những biến động tình cảm của Tender Shall. Qua cú sốc tâm lý của 2 năm về trước giữa cô và bạn trai Sha đã khiến cô trở thành một người không còn tin tưởng vào tìn...


Other Works by SkylerJ.
MÙA ANH ĐÀO NỞ

MÙA ANH ĐÀO NỞ

267 0 0

"Đợi chờ một duyên phận có thể đợi đến ngàn năm....Nhưng cớ sao khi yêu một người thì chỉ cần một ánh mắ...