⠀。⑅ೃ✧┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨ೃ✧。
୭⇢ơ℘ɛŋıŋɠ ცıơ ✓
。⑅ೃ✧┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨ೃ✧。

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ☆
┊ ┊ ☆
┊ ☆

╭─────────
╰─► ıŋʄơrɱąɬıơŋ ʄıƖɛ ơ℘ɛŋɛɖ ✓


╔═════ஓ๑♡๑ஓ═════╗
‧˚❀┊иαмє
『✧』↬ Shouko - Shōko
硝子

‧˚❀┊ѕυяиαмє
『✧』↬ Nishimiya
西宮

‧˚❀┊иι¢киαмє
『✧』↬ Shou-chan / Sho-Chan

‧˚❀┊gєи∂єя
『✧』↬ Female

‧˚❀┊αgє
『✧』↬ 18

‧˚❀┊вιятн∂αу
『✧』↬ June 7th

‧˚❀┊σ¢¢υραтισи
『✧』↬ Student

‧˚❀┊вℓσσ∂ туρє
『✧』↬ A -

‧˚❀┊ѕтαтυѕ
『✧』↬ Alive
╚═════ஓ๑♡๑ஓ═════╝

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ☆
┊ ┊ ☆
┊ ☆

⠀_꧁ǫᴜᴇ-sᴛᴏ ɴᴏ-ɴ ᴇ' ᴠᴇʀᴏ..ɪᴏ ɴ-ᴏɴ ᴛɪ ᴏ-ᴏᴅɪᴏ ...ɪᴏ ᴏᴅɪ-ᴏ ᴍᴇ sᴛᴇs-sᴀ~ ꧂-


╔═════ ೋღ 💐 ღೋ ═════╗

───⋅•‚'‐ ᴍᵞ ᴵᴹᴾᴼᴿᵀᴬᴺᵀ ᴾᴱᴼᴾᴸᴱ

━━━━━━━❥ ❝ ⓃⒶⓄⓀⒶ ⓊⒺⓃⓄ : @Lovely_Wife_Of_Jumin

━━━━❧ ❝ ⓈⒽⓄⓎⒶ ⒾⓈⒽⒾⒹⒶ :

━━━━━━━❥ ❝ ⓜⒾⓀⒾ ⓀⒶⓌⒶⒾ : @Jilly_choco_Phoenix

━━━━❧ ❝ ⓜⒾⓎⓄⓀⓄ ⓈⒶⒽⒶⓇⒶ : @SaharaMiyoko01

━━━━━━━❥ ❝ ⓎⓊⓏⓊⓇⓄ ⓃⒾⓈⒽⒾⓜⒾⓎⒶ :

━━━━❧ ❝ ⓉⓄⓜⓄⒽⒾⓇⓄ ⓃⒶⒼⒶⓉⓈⓊⓀⒶ :


╚═════ ೋღ 💐 ღೋ═════╝

┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ☆
┊ ┊ ☆
┊ ☆


⠀。⑅ೃ✧┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨ೃ✧。
୭⇢ƈƖơʂɛɖ✓
。⑅ೃ✧┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨ೃ✧。


▍▏█║▌║║▌║▌║█▕▐▐ █║
©ɖơŋ'ɬ ƈơ℘ყ
 • On my bed crying.
 • JoinedMay 18, 2017


Last Message
Shoko_06 Shoko_06 Jun 29, 2018 08:17PM
CERCASI PERSONA CHE PARTECIPI AD UN GDR SU TOUHOU PROJECT
View all Conversations