About

  • Joined:
    3 years ago

Reading Lists
Shirley_Nguyen
Đọc truyện này xong mới phát hiện ta vẫn mắc bệnh trung nhị cho dù đã đi làm =.=. Ta với mẹ ta giống hệt như Điềm Điềm và ba của em ấy vậy. May mà đi học ta vẫn có vài người bạn nhưng giờ đi làm rùi bạn bè lại từ từ biến mất.