• Ho Chi Minh City, Vietnam
  • JoinedJune 2, 2012


Stories by Fanytastic Taeganger
[BHTT] Editing - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế by SereneDreamer3981
[BHTT] Editing - Ma nữ Nghê Thường...
Truyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.
ranking #6 in bachhoptieuthuyet See all rankings
[BHTT] Edit - Ve kêu mùa hạ - Bắc Minh Chí Quái by SereneDreamer3981
[BHTT] Edit - Ve kêu mùa hạ - Bắc...
Truyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.
ranking #5 in bh See all rankings
[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường Ngưng by SereneDreamer3981
[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam...
Truyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.
ranking #32 in bachhop See all rankings