شاید یه روزی ببینمت و بتونم دوباره تمام اتفاقات زندگیم رو برات بگم 
ولی میترسم این یه روزی خیلی دور باشه
آخه بدون توخیلی تنهام
خیلی ...
  • بغل کسایی که دلم تنگیده براشون
  • JoinedAugust 15, 2021


Last Message
Sarahselziam Sarahselziam Oct 16, 2021 06:34AM
سینما ؟ نه مرسی برای من لبتابمه کنسرت ؟ نه مرسی برای منه پلی لیستمه موزه ؟ نه مرسی برای من کتابای مدرسمه ورزش ؟ نه مرسی برای من مسافت بین اتاقم و دستشوییه سفر ؟ نه مرسی برای من رمان خوندنه
View all Conversations

Story by ziamj.
You saved me :) by Sarahselziam
You saved me :)
فقط یه چیز میگم و برای همیشه میرم تو منو نجات دادی +
+6 more
1 Reading List