Sa Isa Pang Sulyap... is a Catholic Blog written in Filipino. It is intended for Filipinos around the world. An instrument for Evangelization of the Word of God.
  • JoinedJune 11, 2015Stories by Sa Isa Pang Sulyap...
Daily Gospel (Weekdays) 25 - 30 Setyembre 2017 by SaIsaPangSulyap
Daily Gospel (Weekdays) 25 - 30 Setyembre 2017 Spiritual
Daily Gospel po natin mula Lunes hanggang Sabado (25 - 30 Setyembre 2017). "Walang nagsisindi ng ilawan at tinatakpan ito ng palayok o inilalagay sa ilalim ng higaan." (Lucas 8:16) ( Ito ay...
Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon - 24 Setyembre 2017 by SaIsaPangSulyap
Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon - 24 Setyembre 2017 Spiritual
Ang ating Ebanghelyo at mga Pagbasa, Gospel Reflection at Panalangin para sa Ika-25 na Linggo sa Karaniwang Panahon (24 Setyembre 2017). 'Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasa...
Daily Gospel (Weekdays) 18 - 23 Setyembre 2017 by SaIsaPangSulyap
Daily Gospel (Weekdays) 18 - 23 Setyembre 2017 #231 in Spiritual
Daily Gospel po natin mula Lunes hanggang Sabado (18 - 23 Setyembre 2017). "Huwag ka nang umiyak." (Lucas 7:13) ( Ito ay mula sa Katolikong blog na Sa Isa Pang Sulyap - http://saisapangsulyap...
1 Reading List