Người ơi đang ở đâu thế? Xin hãy quay về với tôi đi.
'Anh định bỏ em à?' - có lẽ đã bỏ thiệt rồi.
  • JoinedJuly 23, 2020