"ᴵ'ᵐ ᵃ ᵒⁿᵉ⁻ᵐᵃⁿ ᵃᵖᵒᶜᵃˡʸᵖˢᵉ."

┏--------------------------┐
.....ʀᴇᴀʟ ɴᴀᴍᴇ:
....-ᴍᴀᴋᴏ ʀᴜᴛʟᴇᴅɢᴇ
└--------------------------┛
┏--------------------------┐
.....ᴀʟɪᴀꜱ:
....-ʀᴏᴀᴅʜᴏɢ
└--------------------------┛
┏--------------------------┐
.....ʜᴇɪɢʜᴛ:
....-7'3" (221 ᴄᴍ)
└--------------------------┛
┏--------------------------┐
.....ᴡᴇɪɢʜᴛ:
....-550 ʟʙꜱ (250 ᴋɢ)
└--------------------------┛
┏--------------------------┐
.....ɢᴇɴᴅᴇʀ:
....-ᴍᴀʟᴇ
└--------------------------┛
┏--------------------------┐
.....ᴀɢᴇ:
....-48
└--------------------------┛
┏--------------------------┐
.....ɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟɪᴛʏ:
....-ᴀᴜꜱᴛʀᴀʟɪᴀɴ
└--------------------------┛
┏--------------------------┐
.....ᴏᴄᴄᴜᴘᴀᴛɪᴏɴ:
....-ᴇɴꜰᴏʀᴄᴇʀ(ꜰᴏʀᴍᴇʀʟʏ)
.... ʙᴏᴅʏɢᴜᴀʀᴅ
└--------------------------┛
┏-------------------------------------┐
.....ʙᴀꜱᴇ:
....-ᴊᴜɴᴋᴇʀᴛᴏᴡɴ, ᴀᴜꜱᴛʀᴀʟɪᴀ (ꜰᴏʀᴍᴇʀʟʏ)
└-------------------------------------┛
┏------------------------------------------┐
.....ᴀꜰꜰɪʟɪᴀᴛɪᴏɴ:
....-ᴀᴜꜱᴛʀᴀʟɪᴀɴ ʟɪʙᴇʀᴀᴛɪᴏɴ ꜰʀᴏɴᴛ (ꜰᴏʀᴍᴇʀʟʏ)
....-ᴊᴜɴᴋᴇʀꜱ (ꜰᴏʀᴍᴇʀʟʏ)
└------------------------------------------┛

:Art by Teabag on Twitter:
  • Following a trail of pachimaris
  • JoinedNovember 15, 2017


Last Message
Roadhog_Mako Roadhog_Mako Dec 24, 2018 07:24PM
Merry crisis 
View all Conversations

1 Reading List