This is a work of fiction. Names, characters, businesses, places, events and incidents are either the products of the author's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.

Copyright © 2016 by R.V. Ocampo
All rights reserved. This book or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of the author.
  • Philippines
  • JoinedOctober 24, 2014


Following


Stories by Remember_Aninoir
Marica, ang babaeng may sinumpang ganda by Remember_Aninoir
Marica, ang babaeng may sinumpang ganda Romance
Ano ang gagawin mo kung ang iyong kagandahan ay may halong sumpa? Ito ang eksaktong nangyari kay Marica. Isang Prinsesa na walang hinangad kung hindi kabutihan at magsaboy ng kagandahan. Pero dahil sa galit ng isan...
KILLING 101 by Remember_Aninoir
KILLING 101 Short Story
#RememberanInspiringOcean Halloween special: Killing 101 series It consists of different short stories that display horrifying ways to die. This is a work of fiction. Names, characters, businesses, places, events a...
Akin ka lang, Ngayon at Magpakailanman by Remember_Aninoir
Akin ka lang, Ngayon at Magpakailanman Romance
Sa pag-ibig madaming pagsubok ang pwedeng maranasan. Kaya ang kalimitang tanong nang nakakarami ay “Hanggang saan ang kaya mong gawin makamit lamang ang tunay na kaligayahan?” Ipaglalaban mo ba ang iyong mahal hang...
1 Reading List