Don't judge "us" unless you are perfect.
  • Aishiteru
  • JoinedOctober 25, 2019Stories by "Kai"
Raijin Tadashi (Pervert Series) by Raijinguwan
Raijin Tadashi (Pervert Series)
Raijin Tadashi is an ex military and because of what happened five years ago, his body was traumatized after...
+13 more
Destiny Binds (GPS Side Story VI) by Raijinguwan
Destiny Binds (GPS Side Story VI)
Description: Pumapatay si Mikhael ng walang pag-aalinlangan, kaya niyang sumabak sa labanan ng walang kinatat...
+11 more
Passionate Vengeance by Raijinguwan
Passionate Vengeance
WARNING!!! SPG [R-18] Dahil sa pangit na karanasaan niya noong grade school at pagkabigo sa pag-ibig ay tuluy...
2 Reading Lists