• Phan Thiet, Bình Thuận, Vietnam
  • JoinedMarch 6, 2016


Following


Story by Quỳnh Hatsune
TRỌNG SINH THIÊN HỒ  ĐẠI NHÂN~ TA KHÔNG PHẢI HỌA THUỶ~~ ( NP/ XUYÊN KHÔNG) by QunhHatsune
TRỌNG SINH THIÊN HỒ ĐẠI NHÂN~ TA KHÔNG PHẢI HỌA THUỶ~~ ( NP/ XUYÊN K... Romance
Trọng Sinh Thiên Hồ Đại Nhân~ Ta không phải hoạ thuỷ~~ ( NP/ Xuyên không). " Đồ nhi ngoan của ta, khi một chú bướm đập cánh lần đầu tiên trong đời nó sẽ tạo ra những gợn sóng từ đôi cánh tác động đến thế giớ...
1 Reading List