Cũng chỉ là hạt bụi.
Thế gian rộng lớn, đâu thể vì một người mà thay đổi.
Trái Đất quay, đâu thể vì một người ra đi mà đứng bất động.
Cũng chỉ là hạt bụi.
Mờ mịt, hư vô, dường như có tồn tại, dường như chưa từng hiện hữu.
Sa Mạc có thêm một hạt cát, vẫn là Sa Mạc; Sa Mạc mất đi một hạt cát, vẫn là Sa Mạc.
Đời người mong manh, vận thế xoay vần, sinh rồi tử, gặp gỡ rồi biệt li, Trái Đất quay, nước sông chảy, vẫn không thể vì một ai mà ngừng lại.
Đau buồn rồi một thời gian cũng hết, yêu thương có dài lâu cũng nhạt nhòa.
Cũng chỉ là hạt bụi.
Tồn tại như bất tồn tại, nếu đã xuất hiện, cũng sẽ có ngày biến mất, có cưỡng cầu cũng chẳng được.
Hà cớ, phải theo đuổi cuộc sống phù du tạm bợ, vì đeo đuổi vật chất tạm thời mà đau khổ. Hãy cứ sống như cuộc đời chỉ còn một ngày, hãy sẵn sàng cho đi và nhận lại, sẵn sàng yêu thương, vị tha, mở rộng lòng mình. Được vậy, cuộc đời sẽ có khổ đau sao?
  • JoinedFebruary 6, 2014

Following


Story by Phượng Cửu