Thích cosplay và đặc biệt là nhóm cos Thần Ma Tỉnh
Thích đọc ngôn tình+xuyên không
  • Location:
    ĐăkLăk
  • Joined:
    Apr 29, 2013 07:50AM

Featured work.

Nhật ký tuổi 19

Social data: 51 reads. 0 votes. 0 comments.

Description: Đây là một đoạn tình cảm đầu tiên của tôi,có lẽ tôi 10 năm,20 năm sau chẳng bao giờ có được Kiếm đại một cái mạng xã hội để viết mà không có,nên đành viết tạm vào đây, ai đọc phải ráng chịuRead

Other Works by OanhCa.

Story Reading List