Cuộc sống ? Nghe thật khó nhằn !!! Tạo sao cứa phải bon chen, theo đuổi một hướng vô định , mà không thay vào là một ý nghĩ • ¥ Ta chỉ có thể : vực lên mà sống , cho dù bằng các nào ? ¥ tôi không ưa nó ?
Tôi sẽ làm sáng tỏ .
  • Kháng nguyên Nhung
  • JoinedJune 21, 20151 Reading List