... Ta thích đọc truyện , tiểu thuyết , truyện tranh ,.... Chỉ cần hay là ta đọc
Ta muốn tự do , tự tại làm việc ta thích nhưng ..
. mọi thứ ... điều như đang áp đặt ta vào việc ta không thích
Ta rất mệt ... mõi mệt với những thứ đang xoay quanh ta mọi ngày
  • JoinedAugust 26, 20161 Reading List