Đây là nơi tôi thuộc về!!!
  • TP. Hồ Chí Minh
  • JoinedAugust 9, 2010
Stories by Ngô Lê Quyên
ANH CHÀNG MANG TIẾNG "BẤT LỰC" KỂ CHUYỆN LẤY LẠI "NĂNG LỰC, HÀNH VI" CHĂN GỐI by NgoLeQuyen
ANH CHÀNG MANG TIẾNG "BẤT LỰC" KỂ...
Được một người bạn mách cho tôi số điện thoại của anh Vũ Đức Huy, người từng rơi vào bi kịch "trên bảo d...
1 Reading List