Tôi yêu Việt Nam và yêu cả những người yêu nền văn hóa của đất nước này. Niềm tự hào dân tộc muôn năm.
  • Location:
    Hà Nội
  • Joined:
    Aug 09, 2010 01:09AM
NgoLeQuyen NgoLeQuyen Aug 09, 2010 01:16AM
Di Sản Rồng mừng Đại lễ nghìn năm Thăng Long. Đã là người Việt Nam, tự hào về lịch sử của dân tộc Việt Nam thì không nên bỏ qua cơ hội này. Click http://www.clj.vn/cl/?pg=46&lg=VN&mn=1401&ms=140105&l...
View all conversations

Story Reading List