• JoinedApril 20, 2015Stories by Ayana
Biến thân chi âm dương thế giới  - FULL by NgLc27
Biến thân chi âm dương thế giới...
Tác giả: Hồng Liên Tố Tâm Xuyên qua ngàn năm, tô hồng tức là sầu khổ lại có chút hưng phấn. Ngẫu nhiên phát h...
ranking #30 in bienthan See all rankings
Quỷ nghèo trên dưới hai ngàn năm  - FULL by NgLc27
Quỷ nghèo trên dưới hai ngàn năm...
Tác giả: Phi Ngoạn Gia Giác Sắc Nàng đã từng lịch trường bình chi chiến, giám chứng mấy chục vạn người hố sát...
ranking #4 in bienthan See all rankings
Không chỉ là bộ xương khô  - FULL by NgLc27
Không chỉ là bộ xương khô - FULL
Tác giả : Thứ Sát Giả Tín Ngưỡng Phong nguyệt trên đại lục, bộ xương khô chỉ có thể vào giai đến kim cốt là t...
ranking #6 in bienthan See all rankings
1 Reading List