thirteen-year-old girl lang po ako kaya sana, pagpasyenshahan niyo yung mga story na nagawa ko. hope you like it
  • Location:
    Philippines
  • Joined:
    Oct 07, 2013 02:05PM