Tử Dương.
Người viết.
Yêu thích lịch sử và thần thoại.
  • JoinedNovember 20, 2016Story by Mai Du
Đại Nam Thực Lục 01 by MaiDuxx
Đại Nam Thực Lục 01
Lịch sử nhà Nguyễn
ranking #83 in nguyen See all rankings
2 Reading Lists