!!ˢᴱᴹᴵ -ʰⁱᵃᵗᵘˢ !! ʸᵒᵘ ˡⁱᵏᵉ ᵃⁿⁱᵐᵉ? ⁱ ʳᵉᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵈ ᵐⁱˢᶠⁱᵗ ᵒᶠ ᵈᵉᵐᵒⁿ ᵏⁱⁿᵍ ᵃᶜᵃᵈᵉᵐʸ,ᵘʷᵘ
ˢᵗᵃʸ/ᵃʳᵐʸ/ᵒⁿᶜᵉ/ᵉⁿᵍᵉⁿᵉ/⁺ᵐᵃⁿʸ ᵐᵒʳᵉ ᶠᵃⁿᵈᵒᵐˢ ᵘʷᵘ
𝐰𝐞𝐛𝐭𝐨𝐨𝐧 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠!
ᵒⁿˡⁱⁿᵉ ⁿᵃᵐᵉ :ᵐⁱⁿᵃ
²ⁿᵈ ᵃᶜᶜᵒᵘⁿᵗ/ˢᵖᵃᵐ ᵃᶜᶜᵒᵘⁿᵗ :@MINAS_STARS
/|\ *ᵀʸᴾᴵᴺᴳ*..ʷᵉˡᶜᵒᵐᵉ ᵗᵒ ᵐⁱⁿᵃ'ˢ ᵘⁿⁱᵛᵉʳˢᵉ/|\ ♡ ♡ ♡
ʰᵒᵇᵇⁱᵉˢ: ʷʳⁱᵗⁱⁿᵍ, ᵈʳᵃʷⁱⁿᵍ,ᵖᵃⁱⁿᵗⁱⁿᵍ ,ᴵ ᵃᵐ ᵗʳʸⁱⁿᵍ ᵗᵒ ⁱᵐᵖʳᵒᵛᵉ ᵒⁿ ᵐʸ ʷʳⁱᵗⁱⁿᵍ ᵖˡᵉᵃˢᵉ ʰᵃᵛᵉ ᵖᵃᵗⁱᵉⁿᶜᵉ ʷⁱᵗʰ ᵐᵉ ⁽'▽'ʃ♡ƪ⁾
♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕ 📪︎ ᴵ ᵈᵒⁿ'ᵗ ˡᵒᵛᵉ ᵃⁿ ⁱᵈᵒˡ ᶠᵒʳ ᵗʰᵉⁱʳ ˡᵒᵒᵏˢ ᵃⁿᵈ ʲᵃᶻᶻʸ ᵐᵘˢⁱᶜ ᵇᵘᵗ ʷʰᵃᵗ ᵐᵉˢˢᵃᵍᵉ ᵗʰᵉʸ ˢᵉⁿᵗ ᵈᵒʷⁿ ᵗᵒ ᵐᵉ, ʰᵉˡᵖⁱⁿᵍ ᵐᵉ ᵍᵉᵗ ᵇᵃᶜᵏ ᵘᵖ ᵒⁿ ᵐʸ ᶠᵉᵉᵗ ᵃᵍᵃⁱⁿ. ᴬⁿᵈ ᵗʰᵃᵗˢ ʷʰᵃᵗ ᴮᵗˢ ᵈⁱᵈ ᶠᵒʳ ᵐᵉ ᵃⁿᵈ ᴵ'ᵐ ᵍʳᵃᵗᵉᶠᵘˡ. 📬︎
♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕♕
ᵃⁿʸ ᵒᵗʰᵉʳ ᵃᶜᶜᵒᵘⁿᵗˢ ᵒⁿ ˢᵒᶜⁱᵃˡ ᵐᵉᵈⁱᵃ:
ᴾⁱⁿᵗᵉʳᵉˢᵗ:@ ᴹᴵᴺᴬ_ᵁᴺᴵⱽᴱᴿˢᴱ
ᵂᵉʰᵉᵃʳᵗⁱᵗ:@ ᴹᴵᴺᴬ_ᵁᴺᴵⱽᴱᴿˢᴱ
♡ ♡ ♡ ♡
𝘽𝙊𝙊𝙆𝙎:
𝙇𝘼𝙎𝙏 𝙈𝙄𝙉𝙐𝙏𝙀 𝙍𝙊𝙊𝙈𝘼𝙏𝙀 (𝙒𝙀𝘽𝙏𝙊𝙊𝙉 𝙍𝙀𝙈𝘼𝙆𝙀 𝘾𝙊𝙈𝙄𝙉𝙂 𝙎𝙊𝙊𝙉)
𝘿𝙍𝙀𝘼𝙈𝙇𝘼𝙉𝘿(𝙊𝙉𝙂𝙊𝙄𝙉𝙂 𝙎𝙀𝙈𝙄 𝙃𝙄𝘼𝙏𝙐𝙎)
𝙍𝙀𝙎𝙏𝘼𝙍𝙏(𝙊𝙉 𝙃𝙊𝙇𝘿)
  • 𝐅𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐮𝐰𝐮
  • JoinedFebruary 16, 2018


Last Message
MINA_UNIVERSE MINA_UNIVERSE Oct 26, 2020 10:36AM
DID ANYONE SEE TWICE'S AND TXT'S COMEBACK SJDHCFJDUHGDJK
View all Conversations

Stories by ᵐⁱⁿᵃ
𝐋𝐀𝐒𝐓 𝐌𝐈𝐍𝐔𝐓𝐄 𝐑𝐎𝐎𝐌𝐀𝐓𝐄|𝐌𝐘𝐆.| by MINA_UNIVERSE
𝐋𝐀𝐒𝐓 𝐌𝐈𝐍𝐔𝐓𝐄 𝐑𝐎𝐎𝐌𝐀𝐓...
"Yoongi?!"-- They both stared at eachothers dumbfounded expressions, as he stood at her front door...
ranking #74 in yoongifanfiction See all rankings
𝘿𝙍𝙀𝘼𝙈𝙇𝘼𝙉𝘿|𝙋𝙅𝙈. by MINA_UNIVERSE
𝘿𝙍𝙀𝘼𝙈𝙇𝘼𝙉𝘿|𝙋𝙅𝙈.
"The world isn't perfect but your dreams can change that ." @MINA_UNIVERSE
ranking #331 in slighthumor See all rankings
𝐑𝐄𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓|𝐊𝐓𝐇.|!!ON HOLD!! by MINA_UNIVERSE
𝐑𝐄𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓|𝐊𝐓𝐇.|!!ON HOLD!!
She was one of the richest girls in the world but suddenly she found herself living in a home with seven men...
3 Reading Lists