💣ƯỚc mơ tương lai : Mở Gay bar. 
♥Thuộc team : Cường thủ hào đoạt, ngược thân thụ...
♚Là đứa thích khoe khoang sự đẹp troai của mình 😅....

★Tâm lí tác giả : một chút bienthai, một chút vặn vẹo và tự kỉ....... Và đặc biệt tay nghề chém chính tả rất cao siêu....😶


Ghét nhất là : vô tình...vô tình nhấn vào cái nút Xuất Bản khi đang chém cái bản thảo....
Dm dm dm

Cuối cùng:
Livin' like beep...
  • Thailand
  • JoinedAugust 30, 2016

Last Message
LuuDun LuuDun Feb 12, 2019 02:11PM
Giá như tôi có thời gian để viết truyện...
View all Conversations

Stories by LuuDun
Nhược - LuuDun by LuuDun
Nhược - LuuDun
Đam mỹ hoàn Thể loại: Hắc bang, 1x1, cường hào thủ đoạt, có sm,... Độc chiếm cường công, mỹ nhược thụ,ngược t...
[DM H+]Cưỡng Bức Thành Công - LuuDun by LuuDun
[DM H+]Cưỡng Bức Thành Công - LuuD...
Truyện có kèm GIF YAOI H+, quý các bạn cần cân cmn nhắc Nội dung: Bạn nghĩ đây là câu chuyện về một anh công...
[ DM H+ ] Luân Hãm Một Khúc Ca - LuuDun by LuuDun
[ DM H+ ] Luân Hãm Một Khúc Ca - L...
Đam mỹ hoàn. Cường thủ hào đoạt, ngược thân, hắc bang, cường x nhược, Độc chiếm tra công x mỹ nhược thụ... 50...
9 Reading Lists