• Bến Tre
  • JoinedAugust 8, 2015
Story by Lùn Cao Quang
(Fairy Tail) Trò Chơi Sự Thật , Thách Thức by LnCaoQuang
(Fairy Tail) Trò Chơi Sự Thật , Th...
Đây là shortfic viết tùy hứng của au . Do fic đầu tiên nên còn nhiều sai sót xong các senpai chỉ dạy thêm* cú...