Yêu và chỉ yêu thôi. 
Có hai sự lựa chọn và tôi đã chọn âm thầm bên hai người.
  • Where i belong
  • JoinedMarch 7, 20122 Reading Lists

L.W