• Hồ Chí Minh City
  • JoinedSeptember 12, 2016
Stories by LipSton
[BHTT - Edit] Trạm thị vương triều - Mã Vi Lộc by LipSton
[BHTT - Edit] Trạm thị vương triều...
Tác phẩm: Trạm thị vương triều - 湛氏王朝 Tác giả: Mã Vi Lộc - 马为鹿 Truyện gồm 3 phần (tổng cộng 50 chương): 【 1 】...
ranking #312 in bachhop See all rankings
[BHTT - Edit hoàn] - [Hiện đại] - Cách Cách giá lâm - Lạc Khuynh by LipSton
[BHTT - Edit hoàn] - [Hiện đại]...
Tác phẩm: Cách Cách đến rồi (Tên hán việt: Cách Cách lai liễu - 格格来了) Tác giả: Lạc Khuynh - 洛倾 Thể loại: Hiện...
ranking #64 in lgbt See all rankings
[BHTT - Edit hoàn] -Nương Tử Uy Vũ - Mèo ăn cá gỗ by LipSton
[BHTT - Edit hoàn] -Nương Tử Uy Vũ...
Tác phẩm: Nương tử uy vũ Tác giả: Mèo ăn cá gỗ Thể loại: Cổ đại, hài hước, sinh con, nữ giả nam trang, HE. ...
ranking #269 in haihuoc See all rankings
1 Reading List