Hi tôi là lình!


Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Việt Nam.

Chuyển đến Mỹ

Trường cao đẳng Life sucks

18 tuổi

Tôi có một cô bạn gái xinh đẹp:)

Hồ sơ đầu tiên: @LittleSpaceLinh

Thứ hai hồ sơ: @JiminsGoldenAss

đây là hồ sơ thứ ba của tôi.

Tôi viết girlxboy Stories trên tài khoản này
  • USA
  • JoinedNovember 10, 2018