Vấn thế gian ái tình là chi
Mà người ta vì nó hôi phi yên diệt
  • Hanoi, Vietnam
  • JoinedJanuary 7, 2016
2 Reading Lists

I