𝔅𝔲𝔩𝔩𝔶𝔦𝔫𝔤? 
𝔗𝔥𝔦𝔫𝔨 𝔶𝔬𝔲'𝔯𝔢 𝔰𝔬 𝔠𝔬𝔬𝔩?
-𝔗𝔥𝔢 𝔤𝔦𝔯𝔩 𝔶𝔬𝔲 𝔧𝔲𝔰𝔱 𝔠𝔞𝔩𝔩𝔢𝔡 𝔣𝔞𝔱?
... 𝔖𝔥𝔢 𝔦𝔰 𝔬𝔳𝔢𝔯𝔡𝔬𝔰𝔦𝔫𝔤 𝔬𝔫 𝔡𝔦𝔢𝔱 𝔭𝔦𝔩𝔩𝔰.

-𝔗𝔥𝔢 𝔤𝔦𝔯𝔩 𝔶𝔬𝔲 𝔧𝔲𝔰𝔱 𝔠𝔞𝔩𝔩𝔢𝔡 𝔲𝔤𝔩𝔶?
... 𝔖𝔥𝔢 𝔰𝔭𝔢𝔫𝔡𝔰 𝔥𝔬𝔲𝔯𝔰 𝔭𝔲𝔱𝔱𝔦𝔫𝔤 𝔪𝔞𝔨𝔢𝔲𝔭 𝔬𝔫 𝔥𝔬𝔭𝔦𝔫𝔤 𝔱𝔥𝔞𝔱 𝔭𝔢𝔬𝔭𝔩𝔢 𝔴𝔦𝔩𝔩 𝔩𝔦𝔨𝔢 𝔥𝔢𝔯.

-𝔗𝔥𝔢 𝔟𝔬𝔶 𝔶𝔬𝔲 𝔧𝔲𝔰𝔱 𝔱𝔯𝔦𝔭𝔭𝔢𝔡?... ℌ𝔢 𝔦𝔰 𝔞𝔟𝔲𝔰𝔢𝔡 𝔢𝔫𝔬𝔲𝔤𝔥 𝔞𝔱 𝔥𝔬𝔪𝔢.

-𝔖𝔢𝔢 𝔱𝔥𝔞𝔱 𝔪𝔞𝔫 𝔴𝔦𝔱𝔥 𝔱𝔥𝔢 𝔲𝔤𝔩𝔶 𝔰𝔠𝔞𝔯𝔰?...
ℌ𝔢 𝔣𝔬𝔲𝔤𝔥𝔱 𝔣𝔬𝔯 𝔥𝔦𝔰 𝔠𝔬𝔲𝔫𝔱𝔯𝔶.

-𝔗𝔥𝔞𝔱 𝔤𝔲𝔶 𝔶𝔬𝔲 𝔧𝔲𝔰𝔱 𝔪𝔞𝔡𝔢 𝔣𝔲𝔫 𝔬𝔣 𝔣𝔬𝔯 𝔠𝔯𝔶𝔦𝔫𝔤?
... ℌ𝔦𝔰 𝔪𝔬𝔱𝔥𝔢𝔯 𝔦𝔰 𝔡𝔶𝔦𝔫𝔤.

𝔗𝔥𝔞𝔱 𝔨𝔦𝔡 𝔶𝔬𝔲 𝔧𝔲𝔰𝔱 𝔪𝔞𝔡𝔢 𝔣𝔲𝔫 𝔬𝔣 𝔣𝔬𝔯 𝔟𝔢𝔦𝔫𝔤 𝔟𝔞𝔩𝔡?.
..ℌ𝔢 𝔥𝔞𝔰 𝔠𝔞𝔫𝔠𝔢𝔯

; -𝔓𝔲𝔱 𝔱𝔥𝔦𝔰 𝔞𝔰 𝔶𝔬𝔲𝔯 𝔰𝔱𝔞𝔱𝔲𝔰 𝔦𝔣 𝔶𝔬𝔲𝔯 𝔞𝔤𝔞𝔦𝔫𝔰𝔱 𝔟𝔲𝔩𝔩𝔶𝔦𝔫𝔤.
ℑ 𝔟𝔢𝔱 95% 𝔬𝔣 𝔶𝔬𝔲 𝔴𝔬𝔫𝔱 𝔯𝔢-𝔭𝔬𝔰𝔱 , 𝔟𝔲𝔱 ℑ'𝔪 𝔰𝔲𝔯𝔢 𝔱𝔥𝔢 𝔭𝔢𝔬𝔭𝔩𝔢 𝔴𝔦𝔱𝔥 𝔞 𝔥𝔢𝔞𝔯𝔱 𝔴𝔦𝔩𝔩

ℍ𝕖𝕝𝕝𝕠 𝕨𝕖𝕝𝕔𝕠𝕞𝕖 𝕥𝕠 𝕞𝕪 𝕓𝕚𝕠 𝕀 𝕒𝕞 𝕘𝕚𝕣𝕝 𝕒𝕟𝕕 𝕀'𝕞 𝕞𝕦𝕝𝕥𝕚

ρꫀ𝕣ડꪮꪀꪖꪶⅈ𝕥ꪗ: ᠻꪊꪀꪀꪗ ᥴꪊ𝕥ꫀ ᭙ꫀⅈ𝕣ᦔ 𝕛ꪮꪗᠻꪊꪶ

ડꫀ᥊ꪊꪖꪶⅈ𝕥ꪗ: ᥇ⅈડꫀ᥊ꪊꪖꪶ

ꪶꪮꪜꫀડ: 𝕣ꫀꪖᦔ ᥇ꪮꪮ𝕜ડ ᥴꪊᦔᦔꪶꫀડ ꪖꪀᦔ 𝕜ⅈડડꫀડ

ᦔⅈડꪶⅈ𝕜ꫀ: 𝕥𝕣ꫀꪖ𝕥ⅈꪀᧁ ꪑꫀ ꪶⅈ𝕜ꫀ ⅈ ꪖꪑ 𝕥𝕣ꪖડꫝ

ⅈ ᦔꪮ 𝕣ρડ ડꪮ ρꪑ ꪮ𝕣 ꫝꫀ𝕣ꫀ ꪖꪀᦔ ꫝꪖꪜꫀ ꪖ ᧁ𝕣ꫀꪖ𝕥 ᦔꪖꪗ ꪮ𝕣 ꪀⅈᧁꫝ𝕥

Fαɱιʅყ///
Bɾσƚԋҽɾ:@ʅɯ_303
Fαƚԋҽɾ:
Sιʂƚҽɾ: @LσɳҽʅყƚɾαʂԋႦαɠ
Uɳƈʅҽ:
Aυɳƚ:
Kρσρ Ⴆυԃԃყ: @ʅʅ-Iɳʂσɱɳιαƈ-ʅʅ
Bυԃԃყ:
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
  • dead
  • JoinedJanuary 29, 2018


Last Message
Lila_Flores Lila_Flores Oct 04, 2019 07:09PM
FOLLOW ME ON PICSART ITS worldwidekookie1 okayyyyy byeee Ps. I am going to be there more
View all Conversations

Stories by Alex
OC Roleplay Book by Lila_Flores
OC Roleplay Book
LOOK AT THE TITLE GENIUS >(ㅇ ㅊ ㅇ)>
ASK OR DARE 😫🤣 by Lila_Flores
ASK OR DARE 😫🤣
U CAN TELL ME ANYTHING TO ASK OR DO
+1 more
GROUP CHAT // FAIRY TALE MEMBERS ONLY by Lila_Flores
GROUP CHAT // FAIRY TALE MEMBERS O...
THIS IS A GROUP CHAT WITH EVERY FAIRY TALE MEMBERS
2 Reading Lists