LamYenHoaPhong

Chia sẻ những chuyện mình thích để mọi người cùng đọc.
     	        Tôi vừa đăng " Chương 02 "        từ truyện của tôi " XB - Đen trắng ". http://my.w.tt/UiNb/Takwr0pOzE     

user93231170

Chào tác giả chuyện của bạn viết thật hay. Mình có thể lấy chuyển ver được không. Sẽ ghi nguồn gốc rõ ràng 
     Kamsa~

LamYenHoaPhong

@ user93231170 truyện gì vậy bạn nhỉ? Phần lớn là mình re-up mà
Reply