• Ho Chi Minh City, Vietnam
  • JoinedJune 18, 2015Stories by Ky Yeon
Đoản văn ( Myungyeon ) by KyYeon0713
Đoản văn ( Myungyeon )
P/s : Mình tên là Ky Đây là tác phẩm đầu tay của mình , lúc đầu chỉ viết cho vui thôi nhưng có 1 số bạn đ...
10 Reading Lists