Odo_Maki

ê,t có viết truyện mới kìa :v lượn ra pro hộ t cái.Còn nx muốn đọc đam mỹ kookmin t viết ko?